Beta

Beta Group është njëra prej kompanive prijëse të Kosovës sa i takon tregtisë me artikujt e bursës. ‘Beta’ është themeluar me kapital privat më 1993 në Prishtinë me qëllimin kryesor që të furnizojë tregun vendor dhe rajonal me artikuj ushqimor bazë të cilësisë më të lartë. Kompania nga viti në vit shënon rritje dinamike duke e konfirmuar veten si lider në tregun e ushqimit në Kosovë.