Informohu më shumë

Beta Group ofron hapësira për magazinimin e produkteve të ndryshme, duke ofruar po ashtu tërë burimet e personelit dhe pajisjet e duhura teknike. Kjo u mundëson klientëve tanë minimizim të kostos së logjistikës, duke paguar vetëm hapësirën e magazinimit që kanë nevojë.

Depot tona mund të përballojnë kërkesa sezonale duke ofruar hapësirë dhe burime fleksibile pa patur nevojë që bizneset të investojnë në ngritjen e këtyre kapaciteteve dhe për pajisje të përhershme.

Dy hapësira të mbyllura për depo:

  5000 m² apo 4000 vende të europaletave

  700 m²

Hapësira jashtë depos:

9000 m²

Na kontaktoni, ju mirëpresim.

+383 (0)38 549 401

+383 (0)38 549 479

office@beta-ks.com